Oznámenie o odpočtoch RVN a vody za rok 2019

Oznámenie o odpočtoch RVN a vody za rok 2019

Stavebné bytové družstvo Sobrance oznamuje svojim klientom, vlastníkom a nájomníkom bytov v bytových domoch v správe SBD Sobrance, že od 4.5.2020 budú pokladničné hodiny SBD upravené nasledovne

v pondelok a piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.

v stredu v čase od 09.30 do 15.30 hod.

Prosíme Vás, aby ste podľa možnosti uprednostnili platbu nájomného bezhotovostným prevodom na bankový účet bytového domu.

Žiadame Vás, aby ste do kancelárie vstupovali s rúškom na tvári a po jednom.

Za pochopenie ďakujeme

Image
Image
Foto: zdroj internet