Vznik družstva

Vznik družstva

Stavebné bytové družstvo Sobrance vzniklo vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Michalovce na základe rozhodnutia ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov dňa 20.11.1990. Dňa 4.12.1990 bolo družstvo zapísané do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka číslo: 921/V, pod názvom „Stavebné bytové družstvo Sobrance“.

Image
Image
Foto: zdroj internet