História družstevníctva

História družstevníctva

Základnými princípmi družstevnej správy bytového fondu je rovnosť, solidarita, kolektívne rozhodovanie a kontrola členmi. Tieto družstevné princípy pretrvávajú od roku 1845, kedy Samuel Jurkovič v mestečku Sobotište založil na týchto zásadách Gazdovský spolok. Že tieto myšlienky boli správne, dokazuje história nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Málokto vie, že počiatky družstevnej výstavby bytov siahajú do sedemdesiatych rokov 19. storočia. V Českej republike existujú dodnes nasledovníci v podobe „Obecno prospešných bytových družstiev“, tzv. Ľudových bytových družstiev, ktoré vznikali v rokoch 1873 až 1939.
Image
Samuel Jurkovič
1796-1873
priekopník slovenského (európskeho) družstevníctva
Image
Foto: Družstevné múzeum, zdroj internet