Foto Show
  • Foto show
  • Foto show
PrihlásenieFoto
  • Foto show
  • Foto show
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Home Právna podstata

PostHeaderIcon Právna podstata a orgány družstva

SBD Sobrance je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi a kontroluje jeho činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva. Predstavenstvo má sedem členov a zodpovedá sa Zhromaždeniu delegátov.

Kontrolná komisia je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Má troch členov volených z členskej základne. Kontroluje všetku činnosť družstva a zodpovedá sa iba Zhromaždeniu delegátov.

Členská schôdza a predseda členskej samosprávy sú orgány, ktoré umožňujú všetkým členom družstva oboznámiť sa z celkovým stavom družstva a bytového domu. Predsedu volí samospráva, ktorú zastupuje ako delegát.

Posledná úprava (Pondelok, 09 Júl 2012 19:32)

 
Kto je online
Máme online 5 hostí 
Štatistika
Členovia : 3
Článkov : 26
Webové prepojenia : 2
Počet zobrazení obsahu : 76551
MP3 prehrávač

PopUp MP3 Player (New Window)
Anketa
Ako hodnotíte túto stránku: