Foto Show
  • Foto show
  • Foto show
PrihlásenieFoto
  • Foto show
  • Foto show
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Home Oznamy Upozornenie

PostHeaderIcon Upozornenie

na porušenie montážnych plomb vodomerov a PRVN

Stavebné bytové družstvo Sobrance týmto upozorňuje nájomcov a vlastníkov bytov, že poškodením alebo svojvoľným odstránením montážnych plomb na bytových vodomeroch (najmä pri prestavbách bytových jadier) dochádza k porušeniu Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii, Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a STN 25 7801.

 

Svojvoľným porušením plomb alebo ich odstránením meradlo prestane spĺňať podmienky určeného meradla a údaje z vodomeru nemôžu byť použité pre spracovanie vyúčtovania spotreby vody! Spotreba vody bude do doby zaplombovania vodomerov určená náhradným spôsobom podľa legislatívy.

Stavebné bytové družstvo Sobrance zároveň upozorňuje nájomcov a vlastníkov bytov, že sú povinní nahlásiť každý zásah do ÚK (radiátor, stúpačka ÚK) spojený s demontážou pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN). V opačnom prípade bude spotreba tepla určená náhradným spôsobom podľa legislatívy.

Potrebu odplombovania vodomerov a PRVN je potrebné nahlásiť na SBD Sobrance vopred. Kontrolu montáže, opätovné zaplombovanie vodomerov studenej a teplej vody a PRVN vykoná oprávnená firma na základe nahlásenia SBD Sobrance.

Posledná úprava (Štvrtok, 02 August 2012 10:44)

 
Kto je online
Máme online 3 hostí 
Štatistika
Členovia : 3
Článkov : 26
Webové prepojenia : 2
Počet zobrazení obsahu : 81672
MP3 prehrávač

PopUp MP3 Player (New Window)
Anketa
Ako hodnotíte túto stránku: