Foto Show
  • Foto show
  • Foto show
PrihlásenieFoto
  • Foto show
  • Foto show
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Home Oznamy I N F O R M Á C I A

PostHeaderIcon I N F O R M Á C I A

Vážení užívatelia bytov v správe SBD Sobrance!

Vzhľadom na Vaše veľmi časté otázky, ako pokračuje Stavebné bytové družstvo Sobrance v realizácii schváleného zámeru zriadenia domových kotolní      v bytových domoch na Ul. Tyršovej a Školskej, Predstavenstvo SBD doporučilo, aby SBD pre Vás pripravilo nasledovnú informáciu.

 

Na základe uznesenia schváleného na schôdzach samospráv bytových domov, ktoré sa konali v máji 2012 a následného písomného hlasovania ohľadom súhlasu so zriadením domových kotolní, SBD Sobrance oslovilo troch projektantov na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Cenovú ponuku predložili Ing. Ivan Sokologorský-Plynmont projekt Michalovce, František Andrejko – P.I.S. Michalovce a ALNICO s.r.o. Michalovce-Ing. Štefan Točko.

Predstavenstvo SBD v novembri 2012 v opakovanom výberovom konaní schválilo firmu ALNICO s.r.o. Nám. slobody 13, Michalovce, aby vypracovala projektovú dokumentáciu domových kotolní v bytových domoch na Ul. Tyršovej       a Školskej. Následne bola s uvedenou firmou uzatvorená Zmluva o dielo. Cena   celkom za dielo vrátane DPH je 33.600,- €.

Následne začiatkom januára 2013 firma ALNICO vypracovala investičný zámer. V investičnom zámere bola preukázaná celková ročná úspora nákladov na teplo vo výške cca 40 %.

Dňa 6.2.2013 sme zaslali na MsÚ žiadosť o predchádzajúci súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti, nakoľko pozemky okolo bytových domov sú vo vlastníctve mesta. Dňa 14.2.2013 nám bola doručená odpoveď mesta, že nesúhlasí so spracovávanou projektovou dokumentáciou firmou ALNICO s.r.o. Ako dôvod nesúhlasu bolo uvedené, že je to v rozpore s platným Územným plánom Mesta Sobrance a Koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z roku 2007. Závery spomenutej koncepcie smerujú k zvyšovaniu odberov tepla z centrálnych zdrojov tepla, v ktorých je možné udržať alebo znížiť cenu tepla pre konečného odberateľa.

Dňa 6.2.2013 riaditeľ MsBP Sobrance s.r.o. doručil na SBD Rozhodnutie o cene tepla na rok 2013, v ktorom sme aj napriek nižšej cene plynu nepocítili zníženie ceny tepla, nakoľko boli zvýšené fixné náklady MsBP. A my sa pýtame, prečo MsBP zvýšil svoje náklady?! Pre porovnanie uvádzame:

Cena tepla: rok 2011 rok 2012 rok 2013

-variabilná zložka (cena plynu) 0,0578 €/kWh 0,0617 €/kWh 0,0577 €/kWh

fixná zložka (náklady MsBP) 120,1866 €/kW 140,- €/kW 157,3382 €/kW

Napr. Bytové družstvo Stropkov má na rok 2013 schválenú cenu plynu 0,0490 €/kWh a fixné náklady sú 120,- €/kW. Ceny sú uvedené bez DPH.

Uvedené nepotrebuje komentár!!! O ďalšom postupe SBD Vás budeme informovať na schôdzach samospráv bytových domov, ktoré sa budú konať po doručení vyúčtovania za rok 2012.

Ing. Anna Sedláková, v.r.

predsedníčka SBD

 

Posledná úprava (Streda, 20 Február 2013 14:16)

 
Kto je online
Máme online 2 hostí 
Štatistika
Členovia : 3
Článkov : 26
Webové prepojenia : 2
Počet zobrazení obsahu : 81677
MP3 prehrávač

PopUp MP3 Player (New Window)
Anketa
Ako hodnotíte túto stránku: