Foto Show
  • Foto show
  • Foto show
PrihlásenieFoto
  • Foto show
  • Foto show
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Memoriál
Home Služby

PostHeaderIcon Služby

PostHeaderIcon SBD Sobrance ponúka tieto služby

  • Správa bytového a nebytového fondu
  • Ponuka údržby a opráv

SBD Sobrance ponúka komplexné zabezpečenie výkonu správy bytových domov v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2011 naša organizácia zabezpečovala komplexný výkon správy pre 413 bytov v 8 bytových domoch.

SBD Sobrance poskytuje služby spojené s údržbou a opravami bytového a nebytového fondu na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-CS/2007/00392-2/HR. Zabezpečujeme bežnú a havarijnú údržbu podľa požiadaviek vlastníkov a nájomcov bytov. Pri voľných kapacitách ponúkame svoje služby a vykonávame práce v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia aj pre iné právnické a fyzické osoby.

Posledná úprava (Štvrtok, 02 August 2012 10:39)

 
Kto je online
Máme online 6 hostí 
Štatistika
Členovia : 3
Článkov : 26
Webové prepojenia : 2
Počet zobrazení obsahu : 81687
MP3 prehrávač

PopUp MP3 Player (New Window)
Anketa
Ako hodnotíte túto stránku: