PostHeaderIcon Oznámenie o odpočtoch spotreby tepla a vody

Stavebné bytové družstvo Sobrance týmto oznamuje nájomníkom a vlastníkom bytov v správe SBD Sobrance, že v dňoch od 2.1.2013 do 4.1.2013 budú firmou Regena ES s.r.o. Strážske vykonané odpočty RVN a vodomerov podľa priloženého harmonogramu. Zdvorilo Vás žiadame, aby ste v uvedenom čase sprístupnili svoje byty. Harmonogram odpočtov - 2012

Posledná úprava (Utorok, 18 December 2012 11:30)