PostHeaderIcon Vznik družstva

Stavebné bytové družstvo Sobrance vzniklo vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Michalovce na základe rozhodnutia ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov dňa 20.11.1990. Dňa 4.12.1990 bolo družstvo zapísané do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka číslo: 921/V, pod názvom „Stavebné bytové družstvo Sobrance“.

V správe SBD Sobrance je 413 bytov spolu v 8 bytových domoch. Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2011 227 bytov vo vlastníctve družstva a 186 bytov spravujeme na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov.