PostHeaderIcon Zloženie orgánov

PREDSTAVENSTVO SBD

  • Ing. Anna SEDLÁKOVÁ – predseda predstavenstva
  • Miroslav PINKOVSKÝ – podpredseda predstavenstva
  • Juraj ONTOLČÍK – člen
  • Ing. Anton KNAP – člen
  • Rastislav FIŤMA – člen

 

KONTROLNÁ KOMISIA

  • Ing. Eva APJAROVÁ – predseda kontrolnej komisie
  • Ing. Jana CHACHAĽÁKOVÁ – člen
  • Ing. Anna KUDELÁSOVÁ – člen

Posledná úprava (Piatok, 08 Júl 2016 11:33)